maandag, november 20

5 VOORWAARDEN VOOR EEN KRACHTIG GEBED

Gebed is zowel eenvoudig als complex. 
1. Het vereist geloof:

Mattheüs 21:22: "En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen." 

2. Het vereist om "in" Christus te zijn:
Johannes 15:7: "Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag maar wat u wilt en het zal u ten deel vallen." 

3. Het vereist juiste motieven:
Jakobus 4:3: "U bidt, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen."


4. Het vereist een rein geweten:
1 Johannes 3:21-22: "Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is."

5. Misschien staat de beste samenvatting van het gebed in:

1 Johannes 5:14-15 "En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil." 

Wat een geweldig voorrecht om zo onze zorgen bij de Heere te brengen! 


Gail Burton Purath


vrijdag, november 17

IS HIJ THUIS?

In het mooie boekje My Heart Christ's Home wordt het menselijke hart vergeleken met een huis dat door de aanwezigheid van Christus gerenoveerd wordt (Openbaringen 3:20; Johannes 14:23).


DE STUDEERKAMER (gedachten): waar Christus heilige invloeden laat gelden om ongezonde te vervangen (1 Korinthiërs 2:14-16).DE EETKAMER (eetlust en verlangens): waar Christus onze spirituele eetlust verandert (Efeziërs 4: 22-23).

DE WERKKAMER (talenten en vaardigheden): waar Christus onze gaven gebruikt voor zijn doeleinden (Efeziërs 2:10).

DE WOONKAMER

Vooral één kamerbeschrijving is in dit boekje heel belangrijk. Het is DE WOONKAMER (salon) waar Christus en de nieuwe christen elkaar dagelijks ontmoeten (Psalm 1:1-3).

TE DRUK

Helaas krijgt de nieuwe christen het vaak te druk om Hem daar regelmatig te ontmoeten. Op een ochtend terwijl hij zich de deur uit haast, ziet hij Christus daar zitten. Helemaal alleen.
"Bent U hier al de ochtenden geweest?", vraagt hij.
"Ja", zegt Christus, "Ik zei dat ik er zou zijn! Je hebt je Bijbelstudie en gebedstijd gezien als een factor voor je eigen geestelijke groei, maar je bent vergeten dat dit uur ook iets voor Mij betekent. Ik heb je lief en Ik verlang naar je gemeenschap." (Zie Johannes 15:15)Denk hier vandaag eens over na!

Gail Burton Purath


My Heart, Christ’s Home, © 1954 by Inter-Varsity Christian Fellowship of the United States, by Robert Boyd Munger

woensdag, november 15

SOKKEN GEVOUWEN?

Op een middag kreeg ik een telefoontje van mijn vier jaar oude kleindochter Gracie. Ze was zo opgewonden dat ze struikelde over haar woorden. Ik kon haar niet verstaan.

Mijn dochter kwam aan de telefoon en legde uit dat zij de was gevouwen hadden en dat zij Gracie geleerd had hoe ze haar sokken in een klein bolletje kon rollen. Zodra Gracie de taak onder de knie had, vroeg ze: 'Waar is de telefoon? Ik wil het tegen oma zeggen!' 

IK HOU VAN GRACIE!

Ik voelde me vereerd. Het feit dat sokken oprollen een onbeduidend is, maakte Gracie's telefoontje voor mij eigenlijk zinvoller. Gracie weet dat ik van haar houd en dat alles wat belangrijk voor haar is, ook belangrijk voor mij is!


HEM ALLES VERTELLEN


Dit lijkt op mijn relatie met God - Hij is alwetend, maar Hij houdt er toch van om te horen wat ik op mijn hart heb, hoe klein het dan ook is. Ik mag Hem alles vertellen. Dat is wat het wil zeggen om "voortdurend te bidden", zoals ons bevolen wordt in 1 Thessalonicenzen 5:17 

Heb jij de laatste tijd nog sokken gevouwen? God verlangt ernaar om het van je te horen!
Gail Burton Purath