woensdag, mei 23

VOORDAT IK JEZUS KENDE...

Een hond die in een kleine doos is opgegroeid, weet niet hoe het is om vrij rond te rennen en van de frisse lucht en de zon te genieten. Hij is heel tevreden totdat hij leert dat er ook leven buiten de doos is.
Precies dàt is het hoe mijn Hongaarse vriendin Judit beschrijft hoe ze onder het communisme opgroeide.


SOVJET PROPAGANDA

Judits Russische leraren stonden erop dat ze deze zin reciteerde: Lenin leefde, Lenin leeft, Lenin zal leven! Deze Sovjet-propagandaleuzen werden iedereen ingeprent. Het communisme probeerde in haar omgeving mensen in dozen te houden door valse goden en idealen te creëren.

TOEN HET COMMUNISME VIEL

Maar Judit luisterde naar Radio Free Europe en ontdekte het leven buiten haar communistische kader. Toen het communisme viel, ontdekte Judit Christus en werd ze door Hem gevonden.

Judit met haar dochter en Gail in Boedapest

👉 Het communisme faalde. Lenin is dood. Maar Gods Woord faalt nooit. 

Christus is de enige die altijd heeft geleefd, die nu leeft, en die voor eeuwig zal leven. Zoals Hij zelf zegt: Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige (Openbaring 1:8).

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Zijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan. (Mattheüs 24:35) 


HIJ IS GETROUW

Jezus' woorden - ook Zijn belofte om terug te komen èn al Zijn andere beloftes -  zullen vervuld worden. Hij is getrouw. Zijn plannen falen niet. Daar ben ik zo dankbaar voor. Jij ook?

Gail Burton Purath

vrijdag, mei 18

10 GEBEDEN UIT DE PSALMEN

Ik deel vandaag een paar gebeden die opgenomen zijn in het boek van de Psalmen. Het zijn geweldige gebeden om voor jezelf en je geliefden te bidden - niet als lege huls maar heel bewust.

👉 Soms vind ik zelf geen woorden en vlecht ik mijn eigen gebed om de woorden uit een psalm heen.


Elk gebed hieronder is gekoppeld aan een psalm (HSV). Je kunt natuurlijk de hele psalm lezen. Of je pakt er alleen de genoemde verzen uit.

1. Psalm 19:13-15 - een gebed om trouw

2. Psalm 25:4-5 - een gebed om leiding

3. Psalm 25:16-21 - een gebed om hulp als het je last heeft hebt van persoonlijke zonden en de wreedheid van anderen

4. Psalm 27:10-14 - een gebed wanneer je in de steek gelaten bent en hulp en begeleiding nodig hebt

5. Psalm 42: 6-12 - een gebed als je neerslachtig bent

6. Psalm 51 - een berouwvol gebed om herstel

7. Psalm 55: 2-9, 23 - een gebed wanneer je depressief bent (vaak is de "stem van onze vijand" [v.3] onze eigen stem die ons leugens vertelt)

8. Psalm 63 - een gebed vol verlangen en vertrouwen

9. Psalm 86:11 een gebed om leiding en trouw

10. Psalm 90 - een gebed om Gods zegen op ons werk


Gail Burton Purath

dinsdag, mei 15

BIDDEN MET PSALM 143

Je kunt God je ergste angsten vertellen en er zeker van zijn dat Hij je helpen wil.

Psalm 143 is  daar een prachtig voorbeeld van. De psalmist geeft toe dat hij angstig is en zijn hoop aan het verliezen is. Hij is verontrust. Hij zegt: "Mijn geest in mij bezweken, mijn hart is ontzet in mijn binnenste."

👉 Deze psalm kan je gebruiken als hulpmiddel voor je eigen gebed als leven overleven wordt, en je geen woorden meer kunt vinden om te bidden.DE PSALMIST VRAAG OM:
  1. Bewijzen van Gods onfeilbare liefde (vers 8). Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen.
  2. Leiding (vers 8 en 10). Maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot U hef ik mijn ziel op. Laat Uw goede Geest mij leiden in een geëffend land. 
  3. Het leren begrijpen van wat God wil (vers 10). Leer mij Uw welbehagen te doen, want U bent mijn God. 
  4. Redding van zijn vijanden (vers 9,11,12). Red mij van mijn vijanden, HEERE, bij U schuil ik. HEERE, maak mij levend, omwille van Uw Naam, leid mijn ziel uit de benauwdheid, om Uw gerechtigheid. Verdelg mijn vijanden om Uw goedertierenheid, breng allen om die mijn ziel benauwen, want ik ben Uw dienaar. 

GOD IS GETROUW

Als je vandaag gebukt gaat onder verzoekingen, negatieve gedachten, angst, overbezorgdheid, pijn, ontmoediging of wanneer je te maken hebt met menselijke vijanden... denk er dan aan dat God getrouw is. Ga met alles naar Hem toe! 

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (Matth. 11:28-30)

NET ALS DAVID

Net als David mogen we onze zorgen tegen de Heere vertellen en ons vertrouwen op Hem vestigen (vers 8). Deze psalm stimuleert ons om onze ziel opheffen tot Hem op en alles wat we denken en voelen voor Hem open te spreiden (vers 6) om bij Hem schuilen (vers 9) en Hem te dienen uit liefde (vers 12). Hij zal ons beslist niet verlaten.

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil (1 Johannes 5:14).

Gail Burton Purath